Назад

Mail.ru Calendar

982f1f22225379.5630eb95d9290

25c59622225379.5630eb95d3e03

6463cb22225379.5630eb95d01f3

8ec04422225379.5630eb95c5f1f

f249fb22225379.5630eb95c2914

82d2a722225379.5630eb95be028

CREDITS
Directed by Zhee-Shee

Creative team: Artem Shcherbakov, Alexey Novikov
3d Modeling: Leonid Naku, Nail Gaynullov
3d Animation, Visualization: Artem Shcherbakov, Nail Gaynullov
Editing: Alexey Novikov, Otar Berov
Compositing: Artem Shcherbakov, Sergey Shuppo
Sound designer: Pavel Rogov
Color Grading: Alexey Bunakov
Production Coordinator: Nikolay Gavrilov
Camera operator: Ilya Kondratyev
Account Manager: Elmira Alyautdinova

CLIENT
Mail.ru
Anastasia Fedina, Mitya Osadchuk